Exam Pass Rates

Counselor Exam Pass Rates

 • 2018—2019   96%
 • 2017—2018   96%
 • 2016—2017   96%
 • 2015—2016   96%
 • 2014—2015   94%

Principal Exam Pass Rates

 • 2018—2019   74%
 • 2017—2018   78%
 • 2016—2017   74%
 • 2015—2016   74%
 • 2014—2015   80%

Superintendent Exam Pass Rates

 • 2018—2019   94%
 • 2017—2018   88%
 • 2016—2017   93% 
 • 2015—2016   92%
 • 2014—2015   87%

Educational Diagnostician Exam Pass Rates

 • 2018—2019   100%
 • 2017—2018   100%
 • 2016—2017   88%
 • 2015—2016   100%
 • 2014—2015   N/A

Teacher Exam Pass Rates

 • 2018—2019   85%
 • 2017—2018   87%
 • 2016—2017   86%
 • 2015—2016   88%
 • 2014—2015   71%