Exam Pass Rates

Counselor Exam Pass Rates
2018—2019   96%
2017—2018   96%
2016—2017   96%
2015—2016   96%
2014—2015   94%


Principal Exam Pass Rates
2018—2019   74%
2017—2018   78%
2016—2017   74%
2015—2016   74%
2014—2015   80%


Superintendent Exam Pass Rates
2018—2019   94%
2017—2018   88%
2016—2017   93% 
2015—2016   92%
2014—2015   87%


Educational Diagnostician Exam Pass Rates
2018—2019   100%
2017—2018   100%
2016—2017   88%
2015—2016   100%
2014—2015   N/A


Teacher Exam Pass Rates
2018—2019   85%
2017—2018   87%
2016—2017   86%
2015—2016   88%
2014—2015   71%